Řešení odpadů začíná u koše: Jak správně třídit odpadky pomocí odpadkových košů


Řešení odpadů začíná u koše

Odpadové koše jsou nedílnou součástí každé domácnosti, kanceláře nebo veřejného prostoru. Jejich správné používání a třídění odpadů je klíčové pro ochranu životního prostředí a udržení čistoty našeho okolí. Pokud nevíte, jak správně třídit odpadky, následující informace vám pomohou.

Co patří do papírového koše?

Do papírového koše patří všechny druhy papíru, kartonu, novin, časopisů, letáků, obalů od vajec, toaletního papíru a ubrousků. Je důležité, aby byl papír čistý a neznečištěný potravinami nebo oleji. Pokud máte větší množství papíru, můžete ho sbírat v papírových pytlích nebo krabicích a odvézt na sběrný dvůr.

Co patří do plastového koše?

Do plastového koše patří všechny druhy plastů, jako jsou PET lahve, obaly od jogurtů, sáčky, fólie, kelímky, tuby od kosmetiky a podobně. Je důležité, aby byly plastové obaly vypláchnuté a bez zbytků potravin. Pokud máte větší množství plastů, můžete je sbírat v pytlích a odvézt na sběrný dvůr.

Co patří do skleněného koše?

Do skleněného koše patří všechny druhy skla, jako jsou lahve od vína, piva, džusů, zavařeniny, ale také sklenice od kečupu nebo marmelád. Je důležité, aby bylo sklo čisté a bez zbytků potravin. Skleněné obaly můžete také sbírat v pytlích a odvézt na sběrný dvůr.

Co patří do bio koše?

Do bio koše patří všechny druhy biologicky rozložitelného odpadu, jako jsou zbytky potravin, zeleninové a ovocné slupky, kávové sedliny, čajové lístky, tráva a listí. Je důležité, aby byl bio odpad oddělený od ostatních druhů odpadu, aby mohl být kompostován. Pokud nemáte možnost kompostovat, můžete bio odpad sbírat v papírových pytlích a odvézt na sběrný dvůr.

Je důležité si uvědomit, že správné třídění odpadů začíná u nás samotných. Je to jednoduchý způsob, jak přispět ke zlepšení životního prostředí a udržení čistoty našeho okolí. Pokud máte doma více košů, můžete si na ně přilepit nálepky s popisem, co do nich patří. Pokud máte ve svém okolí veřejné koše, můžete se snažit ostatní lidi vzdělávat a připomínat jim, jak správně třídit odpadky.

Pro více informací o třídění odpadů a recyklaci můžete navštívit webové stránky společnosti Sidonia.